M*A*S*H 2016 – 8.den

DSC_6811Jednotlivé týmy si v předchozích dnech ve volných chvílích trénovaly softball a teď konečně nastala chvíle, kdy mohli svůj trénink zúročit. Na sobotní dopoledne byl totiž vyhlášen turnaj a to jednak mezi jednotlivými týmy, kdy si určení kapitáni vybírali hráče, tak hlavně mezi týmy vedoucích a dětí.  Vedoucím se sice nakonec podařilo zvítězit, ale až po urputném boji, kdy se projevilo, že ne všichni důstojníci mají dostatečnou fyzičku (asi pozůstatek z častých nočních bitev :-)).

(Pokračování textu…)

M*A*S*H 2016 – 7.den

DSC_6595Tématem 7. dne tábora bylo jednak procvičování tábornických znalostí a také znalostí 5 T (Ticho – Teplo – Tekutiny – Tišící prostředky – Transport).

Děti se učily základní tábornické techniky, které by mohly použít při táboření v přírodě, jako například rozdělávání ohně bez sirek, základní orientace v terénu, používání buzoly apod. Seznámily se také s Morseovou abecedou či si zkusily správně určit azimut.

(Pokračování textu…)

M*A*S*H 2016 – 5.den

DSC_6399Dopoledne čekala děti další celotáborovka, kterou si tentokrát osobně připravil plukovník Henry, a která měla opět prověřit fyzickou zdatnost dětí. Děti si k pasu připoutaly napínací gumu a jejich úkolem bylo dosáhnout co nejdále na vytyčeném úseku. Zbytek dopoledne už strávily týmy svými individuálními činnostmi, které si pro ně vymysleli jejich vedoucí.

(Pokračování textu…)

M*A*S*H 2016 – 4.den

DSC_6311Dopolední individuální program využili jednotlivé týmy k průzkumu blízkého okolí tábora. Zatímco starší děti se vydaly hledat vhodné místo pro případné přespání pod širákem, ti nejmladší pak sbírali a poznávali lesní plody, včetně hub, kterých se podařilo najít pěkných pár kousků.

Po obědě se začalo připravovat hřiště pro softball, na kterém pak jednotlivé týmy ve volném čase trénovaly. A jelikož bylo pěkné horko, tak odpolední celotáborová hra se nemohla obejít bez vody. Tentokrát vojíni jednotlivých týmů vytvořili za pomocí pásu plachty „živý“ tankový pás a jejich úkolem bylo co nejrychleji projet vytyčený úsek. A aby to neměli tak jednoduché, ostatní se jim to snažili znepříjemnit stříkáním vody z připravených „džberovek“. Všechny děti si soutěž náramně užily, zvláště když jako poslední se na trasu vydal také oddíl vedoucích, kteří ale projevili velkou schopnost v koordinaci, takže trasou doslova proletěli, tudíž nedaly dětem moc šancí se na nich vyřádit.

(Pokračování textu…)

M*A*S*H 2016 – 3.den

DSC_6075Dopoledne třetího dne pobytu v táboře bylo z části věnováno individuálnímu programu pro každý tým a z části další celotáborové hře, tentokrát zaměřené na otestování paměti dětí. Ty měly za úkol uběhnou v co možná nejkratším čase předepsanou trasu, na které byly náhodné rozmístěny různé obrázky – děti si měly tyto obrázky zapamatovat a po doběhnutí do cíle jich pak co nejvíce napsat na papír. Hodnotila se tedy jednak rychlost projití trasy, ale zároveň počet obrázků, které si byly děti schopny zapamatovat.

(Pokračování textu…)

M*A*S*H 2016 – 2.den

DSC_5896Následující den probudil všechny budíček v 7:30hod. Ačkoliv slovo „probudil“ asi nebude to pravé, spíše by se dalo říct „vyhnal se stanů“, protože spousta dětí byla už dávno vzhůru a jenom čekaly, až budou moci opustit stan (pro vysvětlení: děti měli zakázáno před budíčkem vylézat ze stanů, aby nebudily ty, kteří ještě spali). Jelikož to pro více dětí byla úplně první noc v táboře v životě, byly vzhůru už hodně brzo a těšily se, co se bude dít. Bylo zajímavé pozorovat jak se s přibývajícími dny (a únavou) postupně snižoval počet dětí, které se budily brzo před budíčkem a naopak se zvyšoval počet těch, které období spánku využívaly do poslední minuty :-).

(Pokračování textu…)