Z obecních kronik – Antonín Turek vypráví o sobě

V pořadí pátý, předposlední, kronikář Libhoště Antonín Turek, zachytil pro pozdější generace a potomky události a atmosféru z období velkých společenských zvratů a změn. K dispozici měl patrně kromě Kottkovy kroniky všechny předešlé svazky libhošťských kronik, s výjimkou kroniky z let 1942 – 45, kterou psala německy Anna Hofmannová, manželka tehdejšího obecního tajemníka Hofmanna.

(Pokračování textu…)

Recept na přežití koncentráku neexistoval – příběh Josefa Hyvnara

 

Pana Josefa Hyvnara jsme až do nedávná mohli zastihnout v jeho oblíbeném mysliveckém klobouku takřka po celém libhošťském katastru (článek byl napsán v roce 2000, pozn. AH). Jako aktivní člen mysliveckého združení věděl o všem, co se právě v naší krajině děje, kde nutno přikrmit zvěř nebo dopěstovat vysazený remízek. Jen málo nejbližších kamarádů ví o jeho životě „heftlinga“ v koncentračních táborech Velkoněmecké říše. Je jedním ze tří libhošťských občanů, kteří prošli peklem nacistických vyhlazovacích koncetračních táborů, bohužel jako jediný z nich se vrátil. Jeho příběh zaznamenal Oldřich Sobek.

(Pokračování textu…)

Totální nasazení – II.

V tomto článku jsme zveřejnili seznam 31 našich občanů, kteří v průběhu německé okupace byli tzv. totálně nasazeni na nucené práce v Říši. Na naši výzvu čtenářům LZ o doplnění tohoto seznamu se nám ozvala paní Ema Zemanová, která rozšířila uvedený seznam o další občany. Jde o Milana Borovského, Aloise Blažka (Andělin), Karla Šindlera č. 258 (Salaš), Františka Blažka, Hedviku Markovou (Horutou), Jindřišku Zemanovou č. 232, Viléma Zemana. Náš seznam totálně nasazených tak vzrostl k dnešků na 38 občanů. Jak jsme již naše čtenáře informovali, zahajujeme tímto článkem seriál, v němž chceme uvést zážitky dosud žijících účastníků nucených prací. Začínáme vzpomínkami jednoho z nich. S panem Vladimírem  Hanzelkou rozmlouval Oldřich Sobek.

(Pokračování textu…)

Totální nasazení – I.

Tímto článkem zahajujeme nový seriál rozhovorů s našimi občany – pamětníky, kteří prodělali tzv. „totální“ nasazení. Pojem totálního nasazení se v současné době neustále vrací. Je to zejména v souvislosti s připravovaným odškodněním našich občanů, kteří v období okupace, často za velmi špatných podmínek, pracovali pro válečný průmysl a hospodářství německé říše. Naše redakce se proto rozhodla požádat pamětníky a přímé účastníky totálního nasazení, aby své poznatky sdělili mladší generací Libhošťanů.

(Pokračování textu…)

Vztah Libhošťanů k lesu Roveň

Les Roven, zvaný též panský les, leží téměř celý na katastru obce Šenov. Jeho celková výměra činí cca 470 ha. Původní porostní skladba se dochovala částečně jenom v odděleních zvaných Osičí a Dubí podél silnice I./48. Les měl mimořádný ekonomický a hospodářský význam především pro obyvatelé Libhoště. Podle dochovaného ústního podání káceli zde Libhošťané ve druhé polovině 19. století mohutné jedle a borovice.

(Pokračování textu…)