Z obecních kronik – Antonín Turek vypráví o sobě

V pořadí pátý, předposlední, kronikář Libhoště Antonín Turek, zachytil pro pozdější generace a potomky události a atmosféru z období velkých společenských zvratů a změn. K dispozici měl patrně kromě Kottkovy kroniky všechny předešlé svazky libhošťských kronik, s výjimkou kroniky z let 1942 – 45, kterou psala německy Anna Hofmannová, manželka tehdejšího obecního tajemníka Hofmanna.

(Pokračování textu…)

Vilém Kletenský

Mezi významné osobnosti obce Libhoště právem patří pan Vilém Kletenský. Starší a střední generace obyvatel si jej pamatuje jako významného hudebníka a organizá­tora hudebního života v obci i v okolí. Přestože v únoru 1999 uplynulo od jeho úmrtí „tepr­ve“ 28 let, není pátrání po jeho životních osudech snadné. Zejména období jeho mládí a hudebních začátků již zatemňuje mlhavý závoj času a nebude již asi nikdy zcela odhaleno. Pro tuto vzpomínku na jeho osobnost jsme čerpali především ze vzpomínek a dobových dokumentů, které uchovávají manželé Evženie (roz. Kletenská) a Jaroslav Marek.

(Pokračování textu…)

Jan Leopold Hay

Násilná rekatolizace, prováděná v období 17. a 18. století, poznamenala na další století celý český národ. Svobodná část nekatolické společnosti, šlechta, učenci, měšťané a příslušníci duchovenstva většinou volili dobrovolné vyhnanství, s tajnou nadějí na možný návrat po případném vítězství protestanských zemí ve třicetileté válce.

(Pokračování textu…)

Alois David

Alois David byl a asi na dlouhou dobu zůstane nejrozpornější postavou v historii naší ob­ce. Narodil se 27. prosince 1876 ve Starojické Lhotě, zemřel v červnu 1945 v Novém Jičíně. Do Li­bhoště se přiženil. Vzal si Amálii Hanzelkovou z č. p. 125, později se s rodinou zakoupil na č. p. 139. Domek byla vlastně prostorná kovárna s jedinou obytnou místností. Alois David byl velmi pra­covitý a pilný člověk. Pracoval jako dělník v Tabákové továrně v Novém Jičíně a ze skrovných vý­dělků celý domek přestavěl. Z fotografie ze dvacátých let se na nás dívá muž menší, drobné, skoro hubené postavy, už dosti plešatý s nevýrazným knírkem. Sebevědomý výraz jeho tváře odpovídá nej­spíše něčemu, co se mezi lidmi vžilo jako „napoleonský komplex“.

(Pokračování textu…)