Charakteristika Libhoště je v jeho stavbách a krajině 

Dosti často dostávám otázku, jak je Libhošť vlastně starý, kdy byla naše obec založena. Nutno říci, že zakládací listinu obec nemá. Nedochovala se, stejně jako zakládací listiny většiny obcí někdejšího Štramberského panství. Prvá písemná zmínka o Libhošti je z roku 1411 v listině, kterou si někdy jindy blíže připomeneme. Jisté je, že obec je zhruba stejně stará jako veškeré okolní osídlení, t.j. vznikla na počátku tzv. „Velké kolonizace“ ve 2. polovině 13. století asi kolem roku 1260 -70. Osídlení území na sever od Hranic bylo do té doby totiž jen sporadické.

(Pokračování textu…)