Recept na přežití koncentráku neexistoval – příběh Josefa Hyvnara

 

Pana Josefa Hyvnara jsme až do nedávná mohli zastihnout v jeho oblíbeném mysliveckém klobouku takřka po celém libhošťském katastru (článek byl napsán v roce 2000, pozn. AH). Jako aktivní člen mysliveckého združení věděl o všem, co se právě v naší krajině děje, kde nutno přikrmit zvěř nebo dopěstovat vysazený remízek. Jen málo nejbližších kamarádů ví o jeho životě „heftlinga“ v koncentračních táborech Velkoněmecké říše. Je jedním ze tří libhošťských občanů, kteří prošli peklem nacistických vyhlazovacích koncetračních táborů, bohužel jako jediný z nich se vrátil. Jeho příběh zaznamenal Oldřich Sobek.

(Pokračování textu…)

Totální nasazení – II.

V tomto článku jsme zveřejnili seznam 31 našich občanů, kteří v průběhu německé okupace byli tzv. totálně nasazeni na nucené práce v Říši. Na naši výzvu čtenářům LZ o doplnění tohoto seznamu se nám ozvala paní Ema Zemanová, která rozšířila uvedený seznam o další občany. Jde o Milana Borovského, Aloise Blažka (Andělin), Karla Šindlera č. 258 (Salaš), Františka Blažka, Hedviku Markovou (Horutou), Jindřišku Zemanovou č. 232, Viléma Zemana. Náš seznam totálně nasazených tak vzrostl k dnešků na 38 občanů. Jak jsme již naše čtenáře informovali, zahajujeme tímto článkem seriál, v němž chceme uvést zážitky dosud žijících účastníků nucených prací. Začínáme vzpomínkami jednoho z nich. S panem Vladimírem  Hanzelkou rozmlouval Oldřich Sobek.

(Pokračování textu…)

Totální nasazení – I.

Tímto článkem zahajujeme nový seriál rozhovorů s našimi občany – pamětníky, kteří prodělali tzv. „totální“ nasazení. Pojem totálního nasazení se v současné době neustále vrací. Je to zejména v souvislosti s připravovaným odškodněním našich občanů, kteří v období okupace, často za velmi špatných podmínek, pracovali pro válečný průmysl a hospodářství německé říše. Naše redakce se proto rozhodla požádat pamětníky a přímé účastníky totálního nasazení, aby své poznatky sdělili mladší generací Libhošťanů.

(Pokračování textu…)

K 6. květnu 1945 – III.

V minulém článku jsme uveřejnili vzpomínky tří pamětníků na jejich zážitky z května roku 1945. V našem vzpomínání pokračujeme pamětmi pana Emila Kunetky a Miroslava Senka. Pana Emila Kunetku, který nyní žije dlouhá léta v Lipníku n. Bečvou, jsem překvapil na návštěvě ve svém rodném domě na Salaši. Po více jak padesáti letech se vzpomínky oživují jen pomalu.

(Pokračování textu…)

K 6. květnu 1945 – II.

V minulém článku jsme si přiblížili širší souvislosti a okolnosti, za kterých se k Libhošti přiblížila fronta. Události, které se váží k šestému květnu 1945 pro Libhošťany zachytil učitel Antonín Turek v poválečném svazku obecní kroniky. Připomeňme si některé z těch událostí, které předcházely den osvobození obce od nacistické okupace tak, jak je postupně viděl kronikář. Většina událostí se z počátku odehrávala jen na „císařské“ silnici:

(Pokračování textu…)

K 6. květnu 1945 – I.

Šestého května uplynulo už dlouhých 54 let ode dne, který byl netrpělivě a toužebně očekáván všemi Libhošťany a do něhož naši rodičové a dědové vkládali tolik nadějí. Není naším úkolem hodnotit, proč a jak nebyly tyto naděje naplněny, to ponechme povolanějším. Jisté však je jedno. Bez totální porážky nacistického Německa neexistoval by v současné době žádný český národ a možná žádný z nás.

(Pokračování textu…)