Prokletí piráti 2018 – 4.den

Ranní budíček byl trochu atypický než ty ostatní. Těsně po 7 hodině přijel traktor s „hovnocucem“, který nám vyčerpal septik a my tak můžeme zvesela pěkně papat a následně konat potřeby.

Po snídani dostali námořníci za úkol postavit si vor a dle obdrženého seznamu posbírat všechny položky. Nebylo to ale tak jednoduché. Důležitá byla koordinace celé posádky, protože vytvořeného voru se při plavbě nesměl nikdo pustit, jinak se z něho stal utopenec a nemohl pokračovat dál.

Když měli námořníci všechno nasbíráno, dopluli ke svým přístavům a pokračovali na jejich zvelebení.

K obědu nám náš kuchař připravil výbornou rajskou omáčku s masem a těstovinou. Některým dětem tak moc chutnalo, že si i několikrát přidaly.

Při odpočinku po obědě psali námořníci dopisy domů, hráli si a vybraní členové posádek si za své výborné počínání mohli vychutnat projížďku Tatrou 613, se kterou k nám zavítal pan Kessler. Za což mu děkujeme. Na závěr odpoledního klidu byla otevřená přístavní krčma, kde si mohly děti zakoupit různé dobrůtky.

Před večeří se námořníci proběhli při další celotáborové hře na hřišti. Za úkol měli posbírat „konzervy“, aby doplnily své zásoby na lodi. Konzervy byly vlastně klacíky popsané čísly a námořníci měli za úkol doběhnout k nim a najít právě to číslo, které jim na startu sdělil kapitán.

Na večeři si námořníci nacpali pupíky chlebem ve vajíčku obloženým zeleninou a následovalo zvelebování svých přístavů.

Na večerním nástupu proběhlo vyhodnocení celého dne a zároveň bylo vybráno jméno naší pirátské lodě, La Grace. Podle dostupných pramenů se La Grace jmenovala loď prvního skutečného českého námořníka Augustina Heřmana. Ten nejprve ve službách holandské Západoindické společnosti přeplul několikrát Atlantik. Po osamostatnění začal s La Grace přepadat španělské obchodní lodi. Později se stal největším vývozcem tabáku v Americe.

Na závěr byly předány dopisy, táborová pošta a lodní deníky, ve kterých námořníci najdou texty k písničkám, Morseovu abecedu.

Námořníci po večerce popadali únavou do spacáku a spaly až do následného budíčku.

Posádka, která má ten daný den službu, tzv. „devítka“ má mimo jiné své povinnosti také každou půlhodinu zvonit na zvon, který je umístěný na palubě lodi. Zvoní se 2x každou celou hodinu a 1x každou půlhodinu.