Prokletí piráti 2018 – 5. den

Opět zde máme slunečný den s mírným vánkem, který nám napíná plachty na naší La Grace.

Námořníci si opakují své dovednosti. Učí se novým druhům uzlů a morseovce.

Aby námořníci na lodi neumřeli žízni a aby nemuseli pít slanou vodu z moře, musí si vodu trochu upravit.Proto si naší námořníci museli obstarat mušličky, které se používaly pro úpravu slané vody na pitnou. Neměli to ale úplně jednoduché. Naší malí námořníci jim je nejdříve rozmístili na naší provizorní pískové pláži a větší je pak museli v limitu pěti minut najít co nejvíce. Zvítězila posádka Aurory před Maory.

Po výborných haluškách se zelím a odpoledním klidu se za mírného větru a hrozby dešťové přeháňky vydaly všechny posádky na místní hřiště, které simulovalo v rozmezích dvou hadic moře. Posádky měly za úkol přemístit pomoci válením sudů člena své posádky na druhou stranu moře. Při této „manipulaci“ se museli koordinovat, tak aby zvolený námořník nespadl do moře a nemuseli začít od začátku znovu. Naštěstí všechny posádky přepluli v pořádku, někdo dřív, někdo později. Nejrychlejší byli Maoři,následování Aurorou a na závěr doplul Titanic.

K životu na lodi patří nejen zábava, ale i práce. Proto naši námořníci dostali za úkol vyzkoušet si, jak se vymetají komíny na parníku. Pomocí štětky (u nás jsme si vystačili s trámkem na špagátech) museli postupně vymést všechny tři komíny. Jelikož se blížilo strašlivé tornádo, muselo to být co nejdříve. Nejrychlejší vymetači byli z posádky Aurory, kteří byli rychlejší o 5 vteřin než posádka Maorů.