Prokletí piráti 2018 – 13. den

Grandiózní závěrečný den naší plavby!!

Dopoledne proběhly poslední přípravy. Díky pečlivé práci po celou plavbu námořníci získali indicie k vyluštění tajné zprávy a tím i poslední detaily k mapě. Ta byla nezbytně nutná k nalezení dávno zakopaného pokladu na jednom ze vzdálenějších ostrovů!

Námořníci si museli nejprve ulovit něco na posilněnou, aby zvládli zapojit mozky a poté i těla …

Luštění bylo náročné a napínavé… a… povedlo se! Můžeme jásat a tančit!

Najít poklad pak již nebyl problém. Byla to truhla a byla plná klenotů, zlata a starodávných předmětů.

Každý námořník získal bohatý podíl, posádka je spokojena, vzpoura nehrozí. V tu chvíli si kapitán skutečně oddychl. Ocenil nejlepší střelce, nejúspěšnější námořníky, také některé pomocné síly z posádky, zejména výkon kuchtíka byl vynikající po celou dobu plavby.

Večer po oslavách, pečínce a tancích za zpěvu rozjařených námořníků se posádky uloží k poslední noci na La Grace.

Zítra vyplouváme zpět do domovských přístavů, cíle bylo dosaženo. Prokletí piráti byli po 400 letech vysvobozeni z kletby!

Můžeme být všichni spokojeni.