Mafie 2019 – 1. den

Dnes započal již šestý turnus táborového vyžití pořádaného Osvětovou besedou v Libhošti na tradiční táborové základně v Dolních Nětčicích. Oproti předchozím ročníkům jsme termín tábora posunuli o týden dříve a samotný nástup dětí probíhal přímo na táborové základně, kde počátkem 12 hodiny začaly nezbytné úvodní procedury spočívající v předání předepsané dokumentace dětí zástupcům tábora a v kontrole vlasů na vši. V táboře zatím probíhalo vybalování a přípravné práce pro táborový život v následujících čtrnácti dnech. Počasí nám dnes moc nepřálo. Nesmělé vykukování sluníčka neustále střídaly přeháňky deště, které nám trochu nabourávaly přípravu základny, avšak vše se i za pomoci některých rodičů úspěšně vydařilo nachystat. Zatímco se nám táborová základna dařila přetvářet dle našich představ, děti se postupně seznamovaly se svými vedoucími, svým stanem a samotným prostorem základny. Mladí táborníci byli začleněni do čtyř oddílů a formou kolektivních her se navzájem začali seznamovat. Na závěr dne proběhl nástup všech táborníků a představení veškerého personálu, který bude chod tábora zabezpečovat.