Výkonná rada Osvětové besedy

Výkonná rada je výkonným a řídícím orgánem OB v období mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o věcech a činnostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.

Aktuální seznam členů výkonné rady:

  1. Rostislav Vágai – předseda OB
  2. Jaroslav Šimíček – místopředseda OB
  3. Miluše Blažková
  4. Růžena Hanzelková
  5. Darina Hánová
  6. Ivana Roszková – pokladna
  7. Vlasta Opělová
  8. Jana Fojtíková
  9. Zdeňka Horáková