Alois David

Alois David byl a asi na dlouhou dobu zůstane nejrozpornější postavou v historii naší ob­ce. Narodil se 27. prosince 1876 ve Starojické Lhotě, zemřel v červnu 1945 v Novém Jičíně. Do Li­bhoště se přiženil. Vzal si Amálii Hanzelkovou z č. p. 125, později se s rodinou zakoupil na č. p. 139. Domek byla vlastně prostorná kovárna s jedinou obytnou místností. Alois David byl velmi pra­covitý a pilný člověk. Pracoval jako dělník v Tabákové továrně v Novém Jičíně a ze skrovných vý­dělků celý domek přestavěl. Z fotografie ze dvacátých let se na nás dívá muž menší, drobné, skoro hubené postavy, už dosti plešatý s nevýrazným knírkem. Sebevědomý výraz jeho tváře odpovídá nej­spíše něčemu, co se mezi lidmi vžilo jako „napoleonský komplex“.

(Pokračování textu…)